Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Eetcafé van Ontmoeting in Bennekom

Het was weer een geanimeerd gezelschap dat elkaar ontmoette in Grand Café ‘de Baron’ op 26 januari tijdens het Eetcafé van Ontmoeting.  Het café wordt sinds kort maandelijks in Bennekom georganiseerd. Opella, Malkander (vroeger: SWO) en Vrijzinnigen Bennekom slaan hier mét vele vrijwilligers de handen inéén om voor ouderen  een eenvoudige (gratis) maaltijd te organiseren, gevolgd door een korte inleiding en gesprek. Onderwerpen van gesprek, aangereikt door deelnemende ouderen, waren  eerder ‘Oud zijn anno 2015’ en ‘het ervaren van kunst’.  Deze keer was het onderwerp ‘levensbeschouwing’.
Al tijdens het eten  (heerlijke broodjes en soep, twee soorten zelfs, door vrijwilligers gemaakt) bleek uit de drukke conversatie aan de verschillende tafels dat deze activiteit in een behoefte voorziet. Na koffie en inleiding kwam ook het tafelgesprek goed op gang. Een waaier aan levensbeschouwelijke opvattingen kwam voorbij. Sommige mensen gaven aan altijd het geloof waarin men is grootgebracht te hebben behouden, min of meer ongewijzigd, en daaraan veel vertrouwen te ontlenen. Anderen zijn op zoek gegaan naar (ook) nieuwe antwoorden op hun levensvragen. Interessant was het om te horen hoe de geboortestreek en de gezinssituatie van vroeger de ontwikkeling van het denken over levensbeschouwelijke vragen hebben beïnvloed. Verder blijken in het individuele leven bijzondere gebeurtenissen enorm veel effect te kunnen sorteren. Een verlies. Pijn. Een depressie. Een vreugdevolle ervaring.... het werkt allemaal door in de manier waarop we in het leven staan en het leven waarderen. En het  leidt tot het zoeken naar antwoord op vragen over het hoe en waarom van wat ons ‘overkomt’. Kernwaarden die de aanwezige ouderen mede aan hun levensbeschouwing ontlenen en zouden willen doorgeven aan jongere generaties zijn onder andere:  ‘vriendelijkheid’ (in tegenstelling tot ‘boosheid’), ‘zelfwaardering’ (‘je mag er zijn zoals je bent’), ‘omzien naar elkaar’, ‘altijd open blijven staan voor nieuwe ideeën’,  ‘met meer aandacht in het hier en nu verblijven’. Er blijkt veel te leren van de ouderen.  Een gevoel dat de meesten delen is wel  dat het  je afvragen:  ‘is er meer tussen hemel en aarde?’  het leven zeer kan verrijken, welk antwoord je er ook op geeft.
Het volgende Eetcafé van Ontmoeting is op 23 februari . Het thema wordt binnenkort bekend gemaakt via onder andere de website 
www.eetcafevanontmoeting.nl . Plaats: gebouw Walraven, Oost-Breukelderweg 1 in Bennekom. Opgave kan per telefoon (06-30189936) of per e-mail naar info@eetcafevanontmoeting.nl . Indien gewenst kan voor vervoer worden gezorgd. Met dieet-wensen kan rekening gehouden worden.